Cementna stabilizacija

Regulacija reke Ub

Održavanje zelenog pojasa

Asfaltna baza Srbobran

Asfaltiranje puta Srbobran - Radićević 3.5km

Radovi auto put E-75 Novi Sad - Zmajevo

Radovi na putu Dobrić - Maovi 2.2km

Kamenolom Culjković

Radovi putu Mačvanska Kamenica - Gračanica 4.5km

Izgradnja obaloutvrde na Drini

Zimska služba

Izgradnja desnog nasipa u Mačvi

Eksplatacija šljunka Badovinci

Regulacija Reke Raške, Novi Pazar

Izgradnja nasipa Aleksinac

Regulacija reke Bjelice Lučani

Video materijali i Video kanal Jugokop - Podrinje

Kontakt info

VD "Jugokop - Podrinje" D.O.O.
  Janka Veselinovića 29, 15000 Šabac
  Tel : +381.15.342.102; +381.15.342.104;
  Tel : +381.15.346.096;
  Fax: +381.15.342.104; +381.15.342.130


"Boja" D.O.O.
  Arsenija Čarnojevića 16, 25000 Sombor
  Tel: +381.25.412.977      Fax: +381.25.416.112

img img img img imgimgimg img img